OBS se venligst nederst på siden vigtig information.

LÆGE

Tine Dreijer

 

(f. 1971)
 
  Speciallæge i almen medicin
         Læge fra Odense Universitet 2001
         Speciallæge i Almen Medicin
         Praktiserende læge fra marts 2009

Medlem af:
         Den almindelige danske Lægeforening
         Praktiserende Lægers Organisation
         Dansk Selskab For Almen Medicin

Overenskomst med sygesikringen : Ja
 
Tine Dreijer har deltaget i følgende kurser:

Sept. 2019:     Smertebehandling.

Nov. 2018:      Psykiske lidelser  -Når sindet smerter.  

Sep. 2017:      Den Diagnostiske udfordring

                       Formålet er at styrke lægens diagnostiske færdigheder.

                       Arrangør: PLO-efterudannelse (Lægeforeningen)                                                                 


Maj 2017:      Den ældre patient
                      Omhandler primært medicinering af ældre.
                      Faldudredning og opsporing af skrøbelige ældre.
                       Arrangør: PLO- efteruddannelse (Lægeforeningen).
 
Apr. 2016:     Praktisk intern medicin
                      Omhandler sidste nye viden om sygdomme som sukkersyge, forhøjet
                      blodtryk, atrieflimmer, hyperlipidæmi, astma, rygerlunger samt
                      stofskiftesygdomme.
                      Arrangør: PLO - efteruddannelse (Lægeforeningen).
 
Okt. 2015:     Børnepsykiatri
                      Omhandler ADHD, autisme, OCD, depression og funktionelle lidelser,
                      samt brug af SDQ-skemaer og forstå psykosociale aspekter bedre.
                      Arrangør: PLO – efteruddannelse (Lægeforeningen).
 
Okt. 2015:     Astma og KOL i almen praksis
                      Obstruktiv lungesygdom – definition og diagnostik.
                      Astma – diagnostik og differentiering mellem de forsk. subtyper.
                      KOL – ætiologi, forekomst, diagnostik.
                      KOL og astma – den fortsatte kontrol i praksis eller som shared care.
                      Arrangør: IRF (Institut for rationel farmakoterapi).
 
Apr. 2014:    Akut Medicin.
                      Omhandler:
                           - Akutte livstruende tilstande.
                           - Genoplivning
                           - Shockbehandling
                           - Nødflytning
                           - Pludselig fødsel                     
                      Arrangør: LUF (Lægernes udd. Forening).
 
Sept. 2013:    Antitrombotika – junglen.
                      Omhandler behandling af atrieflimren, DVT, LE,
                      Akut Koronart Syndrom (AKS), apopleksi.
                      Arrangør: IRF – Institut for rationel farmakoterapi.
 
Apr. 2013:     De små specialer.
                      Omhandler ØNH-sygdomme, øjensygdomme
                      samt hudsygdomme.
                       Arrangør: PLO – efteruddannelse (lægeforeningen).
 
Okt. 2012:     Pædiatri og farmakoterapi.
                      Omhandler hyppige infektioner i almen praksis,
                      astma, ADHD, depression hos børn.
                      Arrangør: IRF – Institut for rationel farmakoterapi.
 
Okt. 2012:     Hvordan håndteres medicinsk behandling hos ældre.
                      Omhandler medicinbrug, medicingennemgang.
                      Urolige ældre, ældre med faldtendens,
                      osteoporose og smerter.
                      Arrangør: IRF – Institut for rationel farmakoterapi.
 
Okt. 2011:     Rationel behandling af cancersmerter og kroniske smerter.
                      Omhandler smerteepidemiologi, praktisk klinisk smertebehandling.
                      Behandlingsstrategi for opioidbehandling ved cancer- og non-cancer-
                      smerter tilstande. Den kroniske smertepatient i almen praksis.
                      Arrangør: IRF – Institut for rationel farmakoterapi.
 
 
Aug. 2011:     Søvnkursus.
                      Omhandler søvnproblemer og sovemedicin .
                      Arrangør: Lægeforeningen.
 
Maj 2011:      Mikroskopets brug i almen praksis.
                      Arrangør: Lægerne Lars Bjerrum og Per Grindsted.
 
Apr. 2010:     Tutorlægekursus.
                      Omhandler læring til yngre læger i uddannelse.
                      Arrangør: Region Syddanmark – Videreuddannelsesregion Syd.